lesbische wandelsite

18 juni 2017

Lieremanpad (Turnhout)

Het landschap De Liereman is 430ha groot en één van de oudste beschermde natuurgebieden in België. Het bestaat uit een afwisseling van natte en droge heide, gagelstruweel, elzen- en wilgenbroeken, eiken- en berkenbos, dennen, stuifduin, heischraal grasland en weidevogelgebied. Kortom een staalkaart van het beste wat het Kempens landschap te bieden heeft.

Kom je ook mee wandelen in dit unieke natuurgebied. Dan verwachten we jullie om 13u00 stipt aan het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman Schuurhovenberg 43 te 2360 Oud-Turnhout

Wegbeschrijving : Vanuit Antwerpen neem je de E313/E34 richting Eindhoven/Turnhout. Verlaat de snelweg aan uitrit 25 Oud-Turnhout/Mol/Retie. Neem dan linksaf de N18 richting Oud-Turnhout. Oud-Turnhout binnenrijden en vanaf hier de wegwijzers Bezoekerscentrum De Liereman volgen.

Bijdrage : 2 euro
Info : Rita Verelst tel 03-658 79 02 of GSM 0495-68 64 23